August 2017 – 4CTECH VN
August 24, 2017

Phụ kiện chuột 3D

Phụ kiện dành cho chuột 3Dconnexion CadMouse Pad 3DX-700053 Tấm lót CadMouse Pad mang lại sự cân bằng lý tưởng giữa tốc độ và sự kiểm soát […]
August 22, 2017

3DxWare 10

August 22, 2017

CadMouse Pad

August 22, 2017

Chuột thiết kế CadMouse

Chuột thiết kế CadMouse 3DX-700052 Hãng sản xuất: 3DConnexion Bảo hành: 2 năm Ứng dụng cho các phần mềm: NX, Solid Edge, Catia, SolidWorks, PTC Creo, Cimatron, […]
August 22, 2017

Chuột 3D | 3D Mouse | 3Dconnexion SpaceMouse Wireless

Chuột 3D SpaceMouse Wireless 3DX-700043 Hãng sản xuất: 3DConnexion Bảo hành: 2 năm Ứng dụng cho các phần mềm: NX, Solid Edge, Catia, SolidWorks, PTC Creo, Cimatron, Visi, […]
August 22, 2017

Chuột 3D | 3Dmouse SpaceNavigator cho Notebooks

SpaceNavigator for Notebooks 3DX-700034 Hãng sản xuất: 3DConnexion Bảo hành: 2 năm Ứng dụng cho các phần mềm: NX, Solid Edge, Catia, SolidWorks, PTC Creo, Cimatron, Visi, […]
August 22, 2017

Chuột 3D | 3D Mouse | Chuột 3D SpaceNavigator

Chuột 3D SpaceNavigator 3DX-700028 Hãng sản xuất: 3DConnexion Bảo hành: 2 năm Ứng dụng cho các phần mềm: NX, Solid Edge, Catia, SolidWorks, PTC Creo, Cimatron, Visi, […]
August 22, 2017

Chuột 3D | 3Dmouse | Chuột 3D SpaceMouse Pro Wireless

Chuột 3D SpaceMouse Pro Wireless 3DX-700049 Hãng sản xuất: 3D Connexion Bảo hành: 3 năm Ứng dụng cho các phần mềm: NX, Solid Edge, Catia, SolidWorks, PTC Creo, […]
August 22, 2017

3D Mouse | Chuột 3D SpaceMouse Pro

Chuột 3D SpaceMouse Pro 3DX-700040 Hãng sản xuất: 3D Connexion Bảo hành: 3 năm Ứng dụng cho các phần mềm: NX, Solid Edge, Catia, SolidWorks, PTC Creo, […]