3Dconnexion Drivers – 4CTECH VN
3Dconnexion | chuột 3D & Solid Edge
September 28, 2017
Chuột 3D | 3Dconnexion & PTC Creo
October 9, 2017

Download Drivers và cài đặt sử dụng chuột 3Dconnexion

QUAN TRỌNG

Drivers được hỗ trợ và tương thích với các sản phẩm 3Dconnexion như dưới đây.

  • SpaceMouse® Enterprise
  • SpacePilot® Pro
  • SpaceMouse® Pro Wireless
  • SpaceMouse® Pro
  • SpaceMouse® Wireless
  • SpaceNavigator® for Notebooks
  • SpaceNavigator®
  • CadMouse
  • CadMouse Wireless


Drivers mới nhất cho các sản phẩm hiện tại OS Phiên bản Ngày phát hành
3DxWare 10 for Windows (64-bit)
Sử dụng cho hệ điều hành 64 bít
Windows 10 64bit, Windows 8 64bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 64 bit 10.5.3 2017/09/28
3DxWare 10 for Windows (32-bit)
Sử dụng cho hệ điều hành 32 bít
Windows 10 32bit, Windows 8 32bit, Windows 7 32bit, Windows Vista 32bit 10.5.3 2017/09/28
3DxWare 10 for macOS
Sử dụng cho hệ điều hành MAC
 macOS  10.5.0  2017/10/04
 3DxWare for Linux (i386)
Sử dụng cho hệ điều hành Linux (i386)
 Linux  1.8.0  2014/06/26
 3DxWare for Linux (x86-64)
Sử dụng cho hệ điều hành Linux (x86-64)
 Linux  1.8.0  2014/06/26