Hỏi – Đáp – 4CTECH VN
[Hỏi - Đáp] Các chủ đề nổi bật


1Title
Content
2Title
Content
1Title
Content
2Title
Content
1Title
Content
2Title
Content
1Title
Content
2Title
Content
Giảng viên các khóa đào tạo

Nguyễn Nho Tú


Kỹ sư NX hãng Siemens tại Việt Nam. Anh đạt nhiều chứng chỉ quốc tế của hãng, đào tạo nhiều doanh nghiệp nước ngoài...

Hoàng Quốc Duy


Kỹ sư 4 năm kinh nghiệm đào tạo và chuyển giao công nghệ, đang làm lĩnh vực thiết kế & gia công chính xác

Ngô Trọng Bằng


Kỹ sư 5 năm trong lĩnh vực quản lý và điều hành tổ chức, Công ty. Thành viên nghiên cứu mảng xu thế cơ khí tại VN

Bùi Anh Tú


Kỹ sư chuyên cung cấp giải pháp phần mềm, chuyển gia công nghệ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước...
  • Đào tạo chất lượng
  • Support Online 24/7
  • Nhanh chóng, nhiệt huyết
  • Đảm bảo lợi ích lâu dài
  • và nhiều hơn nữa...
Kết nối 4CTECH

Trả lời

 

 

Trả lời

 

Trả lời

 

Trả lời

EXCESS-HYBRIDⅡ V1.1/ 2016

Draw / Create Drawing,SectionView

Draw / Hole Function

Design 2D / Layout Design

Design 2D / Geometric Constraint

Design 2D / Plate Escape, AutoClearance

Design 2D / Standard – User Parts

Design 2D / Part Release – User Parts

Design 3D / Modeling History

Design 3D / Create 3D Plate” padding

Design 3D / Compare Models

Design 3D / Interference Check

Design 3D Option / Surface Modeling

Design 3D Option / Prospective Deformation

Design 3D Option / Batch Development

Design 3D Option / Trim Line Development

Design 3D Option / Press Bending Development

Design 3D Option / Press Layout Design

CAM MC_WC / NC Conversion,Merge Area

EXCESS-HYBRIDⅡ V2.1/ 2017

Draw / Hole Function

Draw / Relative Standard

Design 2D / Edit Parts

Design 2D / Geometric Constraint

Design 3D / Execute PW

Design 3D / Select Section Edge

Design 3D Option/ Mold Extract Cavity Core

Design 3D Option / Mold Shut Off Surface

Design 3D Option / Mold Parting Surface

Design 3D Option / Mold Split Cavity Core

Design 3D Option / Prospective Deformation1 (Lift/Rotate)

Design 3D Option / Prospective Deformation2 (Lift/Rotate/Point Matching)

Design 3D Option / Springback

Design 3D Option / Trim Development

CAM-MC / Combine Area

CAM-MC / MC Simulation

CAM-WC / Edit Approach

CAM-MC,WC / (NC Conversion,NC Check,MC Simulation)