Phân tích CAE – 4CTECH VN

CÁC GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG CAE 4CTECH CUNG CẤP

Casting_simulation-1
Phân tích đúc
Structural analysis
Phân tích khung, dầm và kết cấu
Crash simulation
Phân tich, mô phỏng va chạm
fluid simulation-1
Phân tích và mô phỏng truyền nhiệt
Stamping analysis
Phân tích và mô phỏng dập tấm
Factory simulation
Tính toán và mô phỏng nhà xưởng
Moldflow simulation
Phân tích và mô phỏng dòng chảy nhựa

Liên hệ tư vấn


Mr. Bùi Anh Tú * Mobile: 0968 023 855 * Email: tu.bui@4ctech.com.vn