Chuột 3D cho các phần mềm đồ họa, chuột 3D cho các phần mềm CAD/CAM
Khóa học Online Thiết kế khuôn hoàn chỉnh NX MOLD
August 19, 2017
3Dconnexion Mouse | Chuột 3D SpaceMouse Enterprise Kit
August 21, 2017

Phần mềm sử dụng chuột 3Dconnexion

Chuột 3D Connexion hỗ trợ cho hầu hết các phần mềm thiết kế đồ hoạ trong các lĩnh vực như: Cơ khí & tự động hóa, Kiến trúc, Giải trí, …. bên dưới là liệt kê danh sách một số phần mềm phổ biến
Nếu bạn không thấy phần mềm của bạn trong danh sách bên dưới thì bạn có thể tìm kiếm phần mềm của bạn TẠI ĐÂY

NX (SIEMENS)

Solid Edge

SolidWorks

CATIA

PTC – CREO

Onshape

SolidCAM

MasterCAM

ZW3D

Rhinoceros

BricsCAD

Inventor

Autodesk AutoCAD

Autodesk Maya

Autodesk 3ds Max

Autodesk Revit

Cinema 4D

Blender

SketchUp

DDS-CAD

ArchiCAD

Vectorworks

Allplan

Google Earth