SolidWorks – 4CTECH VN
HP Z840 Workstation
March 30, 2017
SolidWorks training
March 30, 2017
SolidWorks-package
SOLIDWORKS STANDARD
SolidWorks-package
SOLIDWORKS PROFESSIONAL
SolidWorks-package
SOLIDWORKS PREMIUM

Các gói SolidWorks dành cho thiết kế sản phẩm

SOLIDWORKS STANDARD
Báo giá

SOLIDWORKS PROFESSIONAL
Báo giá

SOLIDWORKS PREMIUM
Báo giá

 


Bảng tính năng phần mềm SolidWorks

Các khóa đào tạo chính

 

Khóa đào tạo SolidWorks Thiết kế sản phẩm cơ bản

Liên hệ

Khóa đào tạo SolidWorks Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu

Liên hệ

Khóa đào tạo SolidWorks Thiết kế khuôn

Liên hệ

 


Hình ảnh một số khóa đào tạo

Đào tạo tại Pioneer – Hải Phòng

Đào tạo tại Akebono Astra – Hưng Yên

Đào tạo tại Eba – Hải Phòng

Đào tạo tại Takahata – Hải Phòng

Đào tạo tại Samsung SDI – Bắc Ninh

Đào tạo tại Nippon – Nội Bài