3Dconnexion Drivers

Download Drivers và cài đặt sử dụng chuột 3Dconnexion

QUAN TRỌNG

Drivers được hỗ trợ và tương thích với các sản phẩm 3Dconnexion như dưới đây.

  • SpaceMouse® Enterprise
  • SpacePilot® Pro
  • SpaceMouse® Pro Wireless
  • SpaceMouse® Pro
  • SpaceMouse® Wireless
  • SpaceNavigator® for Notebooks
  • SpaceNavigator®
  • CadMouse
  • CadMouse Wireless


Drivers mới nhất cho các sản phẩm hiện tại OS Phiên bản Ngày phát hành
3DxWare 10 for Windows (64-bit)
Sử dụng cho hệ điều hành 64 bít
Windows 10 64bit, Windows 8 64bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 64 bit 10.5.3 2017/09/28
3DxWare 10 for Windows (32-bit)
Sử dụng cho hệ điều hành 32 bít
Windows 10 32bit, Windows 8 32bit, Windows 7 32bit, Windows Vista 32bit 10.5.3 2017/09/28
3DxWare 10 for macOS
Sử dụng cho hệ điều hành MAC
 macOS  10.5.0  2017/10/04
 3DxWare for Linux (i386)
Sử dụng cho hệ điều hành Linux (i386)
 Linux  1.8.0  2014/06/26
 3DxWare for Linux (x86-64)
Sử dụng cho hệ điều hành Linux (x86-64)
 Linux  1.8.0  2014/06/26