Phần mềm Alibre Atom3D

Gói thiết kế cơ bản Alibre Atom3D

  • Thiết kế 3D Modeling, Lắp ráp và xuất bản vẽ 2D
  • Mở và xuất trực tiếp nhiều định dạng file 3D, file Solidworks
  • Cung cấp license sử dụng vĩnh viễn với chi phí thấp
  • Hình thức cấp phép: Node Loked License
Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo