Đào tạo Thiết kế Sản phẩm NX CAD

Phần mềm NX CAD bao gồm:

  • Thiết kế sản phẩm
  • Thiết kế khuôn nhựa
  • Thiết kế khuôn dập
Yêu cầu báo giá

0968 023 855 - Mr. Tú

0986 925 720 - Mr. Bằng

Email : [email protected]