Đào tạo Lập trình CAM NX

Phần mềm NX CAM bao gồm

  • Lập trình gia công phay 2,5 trục
  • Lập trình gia công phay 3 trục
  • Lập trình gia công phay 5 trục
  • Lập trình gia công tiện
  • Lập trình gia công Phay-Tiện
  • Lập trình gia công cắt dây
Yêu cầu báo giá

0968 023 855 - Mr. Tú

0986 925 720 - Mr. Bằng

Email : [email protected]