ProgeCAD 2020 Pro Network license

Là dạng license có thể chia sẻ được quyền sử dụng cho nhiều máy tính khác nhau thông qua license server, nhưng không cùng một thời điểm.

 

Yêu cầu báo giá

0968 023 855 - Mr. Tú

0986 925 720 - Mr. Bằng

Email : [email protected]