ProgeCAD Professional Network license

Dạng license cho phép cài đặt và chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy tính khác nhau thông qua kết nối mạng nội bộ

* Có thể tạm thời được di chuyển trên máy tính xách tay hoặc PC từ xa để sử dụng ngoại tuyến khi đi công tác.

Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo