ProgeCAD 2021 Professional Network license

Dạng license cho phép cài đặt và chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy tính khác nhau thông qua kết nối mạng nội bộ

* Có thể tạm thời được di chuyển trên máy tính xách tay hoặc PC từ xa để sử dụng ngoại tuyến khi đi công tác.

Yêu cầu báo giá
icon zalo