Phần mềm ProgeCAD Professional Single License

Dạng license chạy độc lập trên từng máy tính (có nghĩa là mỗi số serial number sẽ được cài sử dụng cho từng máy)

* Một license có thể cài đặt và sử dụng đồng thời được cho 2 máy tính bao gồm 1 máy ở công ty và một máy ở nhà cho cùng 1 người dùng

* Dễ dàng chuyển license sang các máy khác khi cần hoạc khi máy tính đang dùng progeCAD gặp sự cố

Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo