Khuôn dập Phần mềm EXCESS HYBRID II Bản quyền cho Doanh nghiệp

PHẦN MỀM

EXCESS HYBRID II

THIẾT KẾ KHUÔN DẬP

PRESS DIE & MOLD DESIGN

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KHUÔN DẬP TỐT NHẤT


Module Base dành cho xem bản vẽ

Import mô hình 2D & 3D, thiết lập kích thước và trình bày  bản vẽ đơn giản, và kiểm tra thông tin bản vẽ có thể được thực hiện.

Xem bản vẽ – Display View

Xem bản vẽ 2D và mô hình 3D, có thể chèn mô hình 3D và trong bản vẽ 2D đã được tạo sẵn

Nhập dữ liệu – Data Import

Có thể import dữ liệu 3D ở các định dạng: Parasolid/3D-IGES/STEP/STL/SOLIDWORKS/CAM-TOOL và các định dạng dữ liệu 2D: DXF/DWG/2D-IGES, cũng có thêm lựa chọn để nhập dữ liệu của CATIA-V5

Kích thước và ghi chú

Có thể thêm các kích thước hiển thị bằng cách xác định thông số của mũi tên hoạc dung sai trong phần cài đặt kích thước. Có thể ghi được các kích thước đơn giản như bán kính/đường kính, chiều dài hoạc góc, các ký hiệu và chú thích cũng có sẵn.

Module Draw dành cho xuất và trình bày bản vẽ

Module bao gồm các tính năng xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D và các chức năng trình bày bản vẽ 2D cơ bản. Xuất bản vẽ hàng loạt ra nhiều file khác nhau.

Chức năng lỗ – Hole Funtion

Có thể đặt các lỗ tròn/biến dạng với các thuộc tính gia công, và xác định thông tin của lỗ một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó sự can thiệp giữa các lỗ có thể được kiểm tra bằng đường kính hoặc thông tin chiều sâu. Các thông tin về lỗ có thể được đặt trong bản vẽ dưới dạng danh sách lỗ, hoạt xuất ra dưới định dạng CSV.

Tạo bản vẽ/ Các hướng nhìn từ mô hình 3D

Mô hình 3D ở dạng khối hoạc dạng bề mặt có thể được xuất sang bản vẽ 2D với các hướng nhìn như front view, plane view, isometric view. Ngoài ra, có thể tạo một hướng nhìn cơ sở trên vị trí của bản vẽ.

Liên kết – Associative

Các nội dung có thể thay đổi tự động tùy thuộc vào loại chú thích, kích thước, đối tượng và tất cả có thể được sửa đổi mà không cần lựa chọn lệnh. Vì vậy việc chỉnh sửa kích thước hoạc số liệu rất thuận tiện.

Kích thước tự động

Kích thước có thể được tạo tự động trên bản vẽ, cũng có thể thay đổi loại kích thước, và đặt chế độ Mở/Tắt (ON/OFF) để tạo ra các tùy chọn phụ thuộc vào bản vẽ. Có thể Thay đổi/Xóa hàng loạt các layer bởi vì kích thước đã được tạo trong một nhóm.

Mặt cắt lỗ – Hole cross section

Mặt cắt của lỗ có thể được tạo ra dựa trên thông tin chức năng của lỗ. Khi thay đổi khích thước và chiều sâu của lỗ thì các mặt cắt tương ứng sẽ được cập nhật ngay lập tức. Nó có thể được cập nhật ngay cả khi thay đổi thông tin của các chi tiết tiêu chuẩn hoạc độ dày của tấm. làm giảm đáng kể công việc hiệu chỉnh hình dạng của các mặt cắt lỗ.

Xuất bản vẽ hàng loạt – Batch Conversion

Tính năng Batch Conversion cho phép xuất bản vẽ hàng loạt ra nhiều bản vẽ khác nhau ở định dạng DXF.  Có thể xác định cho các file bản vẽ để chuyển đổi đến các file choạc folder. Bacth Output cho phép xem trước bản vẽ trước khi in khoạc xuất bản vẽ.

Design-2D dành cho thiết kế khuôn và khuôn dập 2D (Press Die & Mold)

Các nhóm lệnh phong phú được trang bị để hỗ trợ thiết kế khuôn dập. Có thể gọi các bộ phận tiêu chuẩn, tạo ra một danh sách các chi tiết, và tự động xuất bản vẽ từ bản vẽ lắp ráp ra các bản vẽ chi tiết.

Ràng buộc hình học/ ràng buộc kích thước

Ràng buộc hình học và ràng buộc kích thước có thể thêm vào để thuận tiện cho việc thay đổi hình dạng. ràng buộc quan hệ hình học cho phép liên kết với kích thước tiêu chuẩn. Cũng có thể thêm các ràng buộc hình học tự động như song song, thẳng đứng, tiếp tuyến, vv…

Bend (2D) / Yield / Layout Design

Bend cho phép thiết lập quá trình tạo ra một góc uốn hoạc quy trình uốn tự động để có thể ước lượng được chiều dài của tấm. Yield cho phép bạn có thể tối ưu hóa dựa trên các điều kiện như khoảng cách giữa sản phẩm và góc kiểm tra. Layout có thể được thiết kế với sự trợ giúp của các tính năng như Load Calculation và Create Cutting Edge, vv.

Plate Escape / Auto Clearance

Các chi tiết tiêu chuẩn – Standard Parts

Các chi tiết tiêu chuẩn của FUTABA/MISUMI  có sẵn và sử dụng đơn giản, người sử dụng có thể tự định nghĩa các chi tiết gốc. Bên cạnh đó một bảng sẽ được hiện ra để thiết lập các thông tin bao gồm trong mỗi chi tiết tiêu chuẩn.

Khuôn cơ sở – Mold Base

Khuôn cơ sở của FUTABA là có sẵn để sắp xếp con số trên từng chế độ xem theo từng đợt để dữ liệu 3D có thể được đặt ở vị trí mở của mặt di động / cố định.

Xuất bản vẽ chi tiết

Từ bản vẽ lắp ráp có thể  được xuất ra bản vẽ của từng chi tiết. Các thuộc tính sẽ được mô tả trong mỗi bản vẽ chi tiết được xuất ra tự động theo tiêu đề của người sử dụng. Việc kết nối giữa bản vẽ lắp ráp và bản vẽ chi tiết có thể được thực hiện nếu cần.

Module Design-3D chức năng thiết kế mô hình 3D

Module này với các chức năng của mô hình khối và Surface để chỉnh sửa theo yêu cầu đối với khuôn Mold/Dies. Với các chức năng Surface cao cấp giúp xác định được hình dạng cụ thể của khuôn Mold/Dies

Khối – Solid

Chức năng Solid Modeling bao gồm đầy đủ các tính năng thiết kế 3D như extrusion, rotation, sweep, loft, cut, fillet, chamfer, draft angle, filling process, vv… Có thể xác định được chiều cao ngay ở trong chế độ xem 2D, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng thiết kế được mô hình mà không có bất kỳ sự khó chịu nào.

Bề mặt – Surface

Ruled/Offset/Trim/Fill/…vv. là những chức năng có sẵn cho Surface Modeling, Các chức năng này rất hữu ích cho việc chỉnh sửa sau khi nhập mô hình và xử lý bề mặt cong tự do phức tạp.

Curve

Các đường thẳng cần thiết được thiết kế trên không gian để chiếu xuống mô hình 3D. Tính năng này hỗ trợ nhiều đường cuver khác nhau như trace curve, reference line, blend curve, fillet curve, vv. giúp mô hình làm việc.

Lịch sử mô hình 3D – 3D Modeling History

Lịch sử thiết kế đều được lưu lại cho mỗi lệnh thiết kế 3D. Chỉnh sửa hình dáng/ Kích thước. Có thể thay đổi và chỉnh sửa các lệnh trong lịch sử thiết kế và Rebuild lại để mô hình thay đổi. Nó cũng có thể tiếp tục thiết kế mới hoạc lùi về các bước trước.

Create 3D Plate

2D plate figures can be converted to 3D model by recognition of plate thickness from the figures in side/bottom view or the projection face information, and by reference to the hole information in the drawing. Multiple 3D plates can also be created by batch.

Quy trình tạo góc uốn – Bending Development

Cylinder bending part can be developed at once. The radius and angle of the bending part are automatically recognized from the product to allows you to develop even if bending surface has formed shape. Lambda values are referenced from the master and it is also customizable.

Zebra Display

Zebra display on 3D body is available. Tangent line between faces and curvature continuity can be checked visually. The stripe settings are available for the number, width, color and direction.

Interference Check / Confirmation

Interference can be checked and removed between the models such as plate and punch created in 3D. Abundant check functions realized by 3D are available such as Draft to show the undercut parts in different colors, and Plane Height to display the faces in different colors at every height.。

Compare Models

Two bodies can be compared between before and after change by volume and face, and check the change visually. The comparison result can be created as a body to save the result. It is helpful in receiving the data for design change from clients.

CAD Option Mold/Die Extended Function

Design support functions for Press Die & Mold including Drawing Die using 3D model are available. Customization is possible to follow the original design rule.

Lift Deformation

Moving face surrounded with fixed face on surface body can be moved to the arbitrary direction for creating deformed surface groups. Moving/fixed faces and moving distance can be specified to perform the figure correction easily after trial.

Matching Deformation

Deformed surfaces can be created to match points and edges on the surface to arbitrary points and edges. Deformation is possible by specifying deformation range from the fixed surface group or points of before and after deformation to allows you to easily correct the shape after trying.

Rotational Deformation

Rotated surface body groups can be created. It is possible to deform by specifying the rotation angle and the reference line. Different rotation angles can be applied to every point. Figure correction becomes easy after trial.

Offset Deformation

Deformed adjacent surface groups can be created by offsetting belt-like surface of standing wall, top surface, etc. It is possible to specify the range and offset amount for deformation. Since it is also possible to specify different offset amounts for each point, it is easy to correct shape after trying.

Batch Development

Blank shape from 3D model (drawing shape) can be easily obtained with thickness reduction rate as contour display, which helps reduce the trial and estimation process.

Springback Surface

Springback and prospective surfaces, once experience and modeling skills are required, can be created easily. JSOL analytical solver is adopted as a calculation engine to improve the accuracy of punch-die model creation for the first try, which helps reduce the trial production.

Trim Development

Developed outline or surface can be created by specifying the surface to be developed in designated direction and angle. Since it is also possible to specify the existing reference shape as a development face, it is easy to create the intermediate shape of drawing product. Contour display such as thickness reduction rate is also available.

Yield

Optimum yield can be calculated from 3D blank model based on the conditions such as pitch between products and check angle. Mirror layout and multistage layout are also supported. The possible patterns and yield information can be displayed as well.

Layout 

Products can be developed into the stages after Yield. The bending process can be reflected to the model instantly by setting angle, bending, spring back, etc. Layout design can be performed by the functions such as Create Cutting Edge and Skelton.

Load Calculation

Blanking/bending/forming load on every stage and load center of progressive die can be computed. It is also possible to output the result in the drawing document or table.

Extract Cavity/Core Surface

Split planes can be created (cavity, core, shutoff and parting) semi-automatically. Even when it is necessary to create a splitting plane by modeling, you can use it as a splitting tool just by belonging to a predetermined layer to work without stopping. In addition, since it is recorded as a history, you can modify easily and flexibly even when product design changes.

Split Cavity/Core

Workpiece can be divided by using the cavity, core, parting, and filling surface to easily create cavity/core. Workpiece size is calculated and rounded from the product shape by specifying the clearance.

Machining process & Wire-cutting functions are available to create high quality machining data from 2D/3D model with abundant machining patterns and highly customizable post processor.

Drilling / 2D Machining – CAM MC

NC data for drilling and pocketing with machining attributes can be easily created from round and deformed holes. Special fixed cycle output is supported, and automation by master construction is available.

2.5D Machining – CAM MC

2.5D contour line machining of X-Y axis can be easily performed based on the information of plane view and section view. Even when the figure cannot machined by X-Y axis in 2.5D, it is possible to create a machining path by converting axis to X-Z or Y-Z.

Corner Smoothing/Trochoid – CAM MC

Uncut parts by rough machining can be automatically recognized to create a machining path for them with small diameter tool. Trochoid machining path can be created to reduce the load and realize high-speed machining at the points where the load on tools becomes large.

Leaving Island Machining – CAM MC

Multistage path for Island Left Machining can be automatically created by applying the height from the machining face to the island shape in machining area.

Helical Tapping – CAM MC

In reference to the tool information from the master, NC data according to helical tap tool can be created. It is possible to specify the notch amount of XY to drive the machining area into inside by repeating several times.

Specify Finished Work – CAM MC

By defining multiple machined areas, you can create a secondary machining pass without waste. In addition, it is also possible to form a 3D plate that recognizes the machined area, which can be used for MC simulation and confirmation work.

MC Simulation – CAM MC

Operation check is available by animation on CAM screen. “Remain” and “Over-cutting” can be detected before actual machining, which enables safer and more accurate machining.

Coreless Machining – CAM WC

Coreless machining for round/deformed holes can be performed. Gradually-changed taper machining is also supported in coreless machining. Long unmanned operation of machine tool becomes possible because cutoff figure does not occur, which contributes to the improvement in machine operating rate.

4-Axis – CAM WC

NC data for machining with different profile between top and bottom can be automatically created by specifying the figure of program/sub-program face. High accuracy data can be generated even if the profile is complicated.

Step Machining – CAM WC

Wire cutting conditions can be set separately at the sections where the thickness changes, which allows you to create NC data that considers disconnection and reduction of machining failure. You can confirm, change, and delete the conditions easily.

Welding Machining – CAM WC

It is a function to eliminate cutoff process by welding the core partially in machining. Welding points can be easily specified. Settings of machining condition and display of welding range/rate are available.

Combine Area – CAM MC & CAM WC

Holes with the same machining attributes can be combined as a single machining area to the common depth when they interfere with each other. Machining efficiency can be improved by changing the hole figure automatically to the ideal one for machining.

Approach / Edit Approach – CAM MC & CAM WC

Approach setting is available with Helical/Ramping for Machining and with Bell/CR/Slant/Multiple Points for Wire-cutting in addition to Straight Line/Arc. It is possible to edit the different approaches all at once, and make separate settings even for the same figures.

Edit Figure – CAM MC & CAM WC

Various CAD drawing functions are available so that you can perform graphic editing process on CAM smoothly to create machining path. Commands such as “Associative”, “Stretch”, “Corner”, etc. are available to edit even the figures with machining attributes while maintaining them as much as possible.

Master – CAM MC & CAM WC

Automation of NC data creation is possible by registering machining pattern, machining condition of tools, material and various machine information. Master edit tools can be operated independently of CAD/CAM application. Edit by referring to the existing master is also possible.

Post Processor – CAM MC & CAM WC

Not only post processors for major Japanese manufacturers but also special ones for foreign manufacturers are available. It is possible to customize NC format to fit a variety of user needs.

PHẦN MỀM EXCESS HYBRID II V1.1/ 2016

Draw / Create Drawing,SectionView

Draw / Hole Function

Design 2D / Layout Design

Design 2D / Geometric Constraint

Design 2D / Plate Escape, AutoClearance

Design 2D / Standard – User Parts

Design 2D / Part Release – User Parts

Design 3D / Modeling History

Design 3D / Create 3D Plate” padding

Design 3D / Compare Models

Design 3D / Interference Check

Design 3D Option / Surface Modeling

Design 3D Option / Prospective Deformation

Design 3D Option / Batch Development

Design 3D Option / Trim Line Development

Design 3D Option / Press Bending Development

Design 3D Option / Press Layout Design

CAM MC_WC / NC Conversion,Merge Area

PHẦN MỀM EXCESS HYBRID II V2.1/ 2017

Draw / Hole Function

Draw / Relative Standard

Design 2D / Edit Parts

Design 2D / Geometric Constraint

Design 3D / Execute PW

Design 3D / Select Section Edge

Design 3D Option/ Mold Extract Cavity Core

Design 3D Option / Mold Shut Off Surface

Design 3D Option / Mold Parting Surface

Design 3D Option / Mold Split Cavity Core

Design 3D Option / Prospective Deformation1 (Lift/Rotate)

Design 3D Option / Prospective Deformation2 (Lift/Rotate/Point Matching)

Design 3D Option / Springback

Design 3D Option / Trim Development

CAM-MC / Combine Area

CAM-MC / MC Simulation

CAM-WC / Edit Approach

CAM-MC,WC / (NC Conversion,NC Check,MC Simulation)

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Phần mềm progeCAD

Phần mềm Solid Edge

Phần mềm NX

Chuột 3Dconnexion


Lợi ích khi mua Phần mềm EXCESS HYBRID từ 4CTECH đại lý phân phối tại Việt Nam

Bạn sẽ nhận được: Miễn phí tư vấn lựa chọn gói phần mềm phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất – Cam kết cung cấp Phần mềm EXCESS HYBRID bản quyền giá tốt nhất – Dịch vụ và chính sách hậu mãi tốt nhất – Cung cấp tài liệu EXCESS HYBRID chính hãng miễn phí – Đào tạo EXCESS HYBRID bởi các chuyên gia kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm giúp bạn tối ưu và nâng cao chất lượng sản phẩm – Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

 

✓ Cam kết Mua Phần mềm EXCESS HYBRID chính hãng tốt nhất
Cam kết về chất lượng sản phẩm

•  Bản quyền chính hãng: Hợp pháp và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.
•  Chứng nhận license bản quyền hãng cấp có giá trị toàn cầu
•  Nhận được sự tin tưởng, chất lượng từ rất rất nhiều khách hàng là các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Cam kết về dịch vụ bán hàng

•  Chi phí tốt nhất & Dịch vụ Kỹ thuật hậu mãi tốt nhất.
•  Hỗ trợ cài đặt, nâng cấp & hướng dẫn sử dụng miễn phí
•  Chứng từ mua bán đầy đủ: Hóa đơn đỏ & các giấy tờ liên quan.

Yêu cầu Báo giá
Báo giá (cuối bài viết)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4CTECH VIỆT NAM
Trụ sở chính
: Tòa CT7E, KĐT The Sparks Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

    » Điện thoại: 0246.3299.775
    » Hotline: 0968.023.855 | 0964.364.135
    » Email: info@4ctech.vn
    » Website: www.4ctech.vn | www.4ctech.com.vn

icon zalo