Hiển thị một kết quả duy nhất

Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia