Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy độc lập trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia
Thiết kế đường ống
Thiết kế kiến trúc
Chạy độc lập trên từng máy
Module thiết kế HVAC & Piping
progeCAD thiết kế kiến trúc
AutoCAD dành cho thiết kế 2D
Module thiết kế kiến trúc
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị

 

 

 

icon zalo