Sản phẩm

Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy độc lập trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

progeCAD thiết kế kiến trúc
Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia
Module thiết kế kiến trúc
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Thiết kế cơ khí
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
AutoCAD dành cho thiết kế 2D
Thiết kế điện
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Sản phẩm bao gồm 22 phần mềm

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị

 

 

 

icon zalo