Phần mềm ProgeCAD Pro Corporate Country

  • Gói phần mềm không giới hạn số lượng người sử dụng trong một công ty trên một quốc gia
  • Có nghĩa là công ty bạn có nhiều nhà máy sản xuất nằm ở nhiều nơi khác nhau trong lãnh thổ Việt Nam, mà mỗi nhà máy đều cần phải sử dụng phần mềm CAD. Nếu vậy bạn chỉ cần mua 1 gói Corporate Country License là có thể cài sử dụng cho tất cả các máy tính trong tất cả các nhà máy đó
Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo