Phần mềm ProgeCAD Corporate One Site License

Gói phần mềm không giới hạn số lượng người sử dụng trong một công ty tại một khu vực, có nghĩa là mua 1 license progeCAD có thể cài đặt sử dụng cho số lượng máy bao nhiêu trong công ty cũng được

* Ưu điểm: tiết kiệm chi phí đối với công ty có số lượng kỹ sư nhiều và cài đặt sử dụng một cách thoải mái cho các phòng ban.

Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo