Hiển thị một kết quả duy nhất

MasterCAM là phần mềm CAM được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Mastercam có khả năng thiết kế tạo hình sản phẩm cơ bản và lập trình gia công phay từ 2,5 đến 5 trục, gia công tiện và cho các trung tâm gia công Phay – Tiện (Mill – Turn) có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, …
MasterCAM cho phép người dùng trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống CAD/CAM khác như : Solidworks, Pro/E,NX,Solid Edge, CATIA, Autodesk Inventor, Autocad,…. Các dữ liệu trung gian khác như : IGES, DXF, X_T, STP,SAT….

Dưới đây là các gói sản phẩm phổ biến của MasterCAM.

 

 

Gói gia công tiện cơ bản
Gói gia công 2,5 trục
Gói gia công tiện đầy đủ
Gói gia công 2,5D và 3D cơ bản
Gói gia công 3 trục đầy đủ
Gói gia công 4 và 5 trục
Gói trung tâm gia công Phay Tiện
Gói cho gia công gỗ
Gói cho gia công cắt dây