Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị