Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Thiết kế sản phẩm cấp độ 1
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế sản phẩm cấp cao nhất
Thiết kế sản phẩm cơ bản
Thiết kế sản phẩm cấp trung
Lập trình gia công CNC
Thiết kế sản phẩm cấp cao

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị