Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Nâng cấp progeCAD
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Gói giải pháp tổng thể
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế đường ống
Lập trình gia công 3 trục
Thiết kế sản phẩm cơ bản
Lập trình gia công 2,5 trục
Lập trình gia công CNC
Gói gia công tiện cơ bản
Gói gia công 2,5D và 3D cơ bản
Gói cho gia công gỗ
Gói gia công tiện đầy đủ
Gói gia công 3 trục đầy đủ

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị

Tin tức

Thông tin khuyến mại

Đăng ký nhận bản tin và chương trình khuyến mại từ 4CTECH