Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Thiết kế điện
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Module thiết kế đường ống
Sản phẩm bao gồm 22 phần mềm
Module thiết kế điện
Thiết kế đường ống
Module thiết kế cơ khí
Thiết kế kiến trúc
Chạy cố định trên từng máy
Gói giải pháp tổng thể

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị