Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Module thiết kế điện
Thiết kế đường ống
Module thiết kế cơ khí
Thiết kế kiến trúc
Chạy cố định trên từng máy
Gói giải pháp tổng thể
Nâng cấp progeCAD
Phần mềm thiết kế 3D
progeCAD thiết kế kiến trúc
Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị