Khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Nâng cấp progeCAD
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Gói giải pháp tổng thể
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế đường ống
Thiết kế sản phẩm cấp độ 1
Thiết kế và gia công gỗ
Thiết kế kim loại tấm
Thiết kế sản phẩm cơ bản
Thiết kế sản phẩm cấp trung
Gói gia công 4 và 5 trục
Gói trung tâm gia công Phay Tiện
Gói gia công tiện cơ bản
Gói cho gia công gỗ
Gói gia công 2,5D và 3D cơ bản

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị

Tin tức

Thông tin khuyến mại

Đăng ký nhận bản tin và chương trình khuyến mại từ 4CTECH