Tin khuyến mãi

Gói gia công 3 trục đầy đủ
Thiết kế sản phẩm
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
Chạy cố định trên từng máy

Bản quyền Phần mềm CAD CAM

AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Gói giải pháp tổng thể
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế đường ống
Lập trình gia công Solidorks CAM
Phần mềm thiết kế 3D
Thiết kế sản phẩm cấp cao

Dịch vụ kỹ thuật CAD CAM

Thiết bị cơ khí

Hoạt động công ty

Nhận tin khuyến mại

Đăng ký nhận bản tin và chương trình khuyến mại