Cấu Hình Máy Tính Cài Phần Mềm CAD/CAM 3D

Cấu Hình Máy Tính Cài Phần Mềm CAD/CAM 3D

Với những thông tin về cấu hình máy tính để cài phần mềm CAD 3D dưới đây hy vọng bạn sẽ trang bị được máy tính tốt nhất để sử dụng phần mềm CAD/CAM 3D. Nểu cần thêm bất kỳ thông tin nào về phần mềm thiết kế 3D CAD/CAM, vui lòng liên hệ với 4Ctech để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể nhất.

Hệ điều hànhĐề xuất:

Microsoft® Windows® 7 64-bit with Service Pack 1 or Windows 8.1 hoạc  64-bit Microsoft Windows 10

 

Tối thiểu:

Microsoft Windows 7 64-bit with Service Pack 1

CPUĐề xuất:

Intel® Xeon® E3 hoặc Core i7, 3.0 GHz hoặc cao hơn

 

Tối thiểu:

64-bit Intel® hoạc AMD, 2 GHz hoạc cao hơn

RAMĐề xuất:

16 GB RAM hoặc cao hơn

 

Tối thiểu:

8 GB RAM cho làm việc ở mức độ dưới 500 chi tiết lắp ráp

Dung lượng ổ cứng/ Disk SpaceĐề xuất: 250 GB hoạc nhiều hơn

 

Tối thiểu: 100 GB

Card màn hình/ GraphicsĐề xuất:

Microsoft® Direct3D 11® hoạc cao hơn

NVIDIA QUADRO: Quadro M2000, Quadro M4000 và Quadro M5000

Tối thiểu:

Microsoft® Direct3D 10® capable graphics card hoạc cao hơn

Khác– DVD-ROM

– Trình duyệt web IE

– Adobe® Flash® Player

– Microsoft® Offfice, Excel

– Microsoft .NET Framework 4.5

Yêu cầu đối với máy làm việc mới các mô hình phức tạp, lắp ráp lớn hơn 1000 chi tiết
Hệ điều hànhĐề xuất:

Microsoft® Windows® 7 64-bit with Service Pack 1 or Windows 8.1 hoặc  64-bit Microsoft Windows 10

CPUĐề xuất:

Intel® Xeon® E3 hoặc Core i7, 3.3 GHz hoặc cao hơn

RAMĐề xuất:

20 GB RAM hoặc cao hơn

Dung lượng ổ cứng/ Disk SpaceĐề xuất: 250 GB hoặc nhiều hơn
Card màn hình/ GraphicsĐề xuất:

Microsoft® Direct3D 11® hoặc cao hơn

 

 

DMCA.com Protection Status