Khuyến mãi

Phần mềm CAD/CAM/CAE

Không giới hạn số người sử dụng trong 1 công ty/ quốc gia
Module thiết kế kiến trúc
Không giới hạn số người sử dụng trong một công ty
Thiết kế cơ khí
Chia sẻ quyền sử dụng cho nhiều máy
AutoCAD dành cho thiết kế 2D
Thiết kế điện
AutoCAD bao gồm 7 phần mềm
Module thiết kế đường ống
Sản phẩm bao gồm 22 phần mềm

Dịch vụ kỹ thuật

Thiết bị

Thông tin khuyến mại

Đăng ký nhận bản tin và chương trình khuyến mại từ 4CTECH