NX CAD Thiết kế sản phẩm

Phần mềm NX CAD bao gồm:

  • Thiết kế sản phẩm
  • Thiết kế khuôn nhựa
  • Thiết kế khuôn dập
Yêu cầu báo giá
icon zalo