NX CAM Lập trình gia công

Phần mềm NX CAM bao gồm

  • Lập trình gia công phay 2,5 trục
  • Lập trình gia công phay 3 trục
  • Lập trình gia công phay 5 trục
  • Lập trình gia công tiện
  • Lập trình gia công Phay-Tiện
  • Lập trình gia công cắt dây

 

Yêu cầu báo giá
icon zalo