Phần mềm SolidWorks Premium

  • Cung cấp tính năng của bản Professonal
  • Cộng thêm khả năng mô phỏng mạnh mẽ
  • Công cụ đánh giá thiết kế
  • Thiết kế ngược và nhiều tính năng khác
  • Cung cấp license sử dụng vĩnh viễn
  • Hình thức license: Stanalone và Network
Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo