Phần mềm Windows GGWA – Windows 10 Professional – Legalization GetGenuine

• Phần mềm Windows 10 Professional mua bản quyền vĩnh viễn
• Key Windows 10 có thể sử dụng để kích hoạt cho Windows 10
• Có thể cài và kích hoạt lại Windows nhiều lần hoạc chuyển sang máy khác
• Hỗ trợ tất cả các loại ngôn ngữ
• Hỗ trợ cài đặt cho HĐH 32 và 64 bit
• Bản quyền được quản lý theo tài khoản Microsoft
• Cung cấp chứng nhận bản quyền
• Phù hợp với các doanh nghiệp
Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo