Phần mềm SolidWorks Standard

  • Tính năng thiết kế chi tiết và tạo bản vẽ lắp
  • Thiết kế kim loại tấm, khuôn và sản phẩm kết cấu hàn
  • Tự động hóa và phân tích ứng suất
  • Cung cấp license sử dụng vĩnh viễn
  • Hình thức license: Stanalone và Network
Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo