NX CAD/CAM

Phần mềm bao gồm tính năng thiết kế và lập trình gia công 3 trục

Yêu cầu báo giá

0968 023 855 - Mr. Tú

0986 925 720 - Mr. Bằng

Email : [email protected]