Phần mềm Zoom Meetings Basic

  • Tổ chức cho tối đa 100 người tham gia
  • Thời gian họp nhóm tối đa 40 phút
  • Tính năng Private & Group chat
  • Không giới hạn số cuộc họp 1:1 với thời hạn cho mỗi cuộc họp là 30 tiếng
Nhận báo giá Tư vấn miễn phí
icon zalo