ProgeCAD Corporate One Site License

Là gói phần mềm không giới hạn số lượng người sử dụng trong một công ty tại một địa điểm, có nghĩa là mua 1 license progeCAD có thể cài đặt sử dụng cho số lượng máy bao nhiêu trong công ty cũng được.

 

Yêu cầu báo giá